Karen Matheson – Urram (2015)

Genre: Folk, Celtic, World
Format: 320 kbps
Time: 00:55:01
Size: 128 mb

Tracklist:
01. Gura Mise Tha Gu Dubhach
02. A’ Bhirlinn Bharrach
03. C A’n a Dh’fhag Thu M’fhichead Gini?
04. CI An Fhidheall/Cupair Thu, Taillear Thu
05. Urnaigh a Bhan Thigreach
06. Cha Teid Mor a Bharraigh Bhronach
07. Maol Ruanaidh Ghlinneachain
08. Saoil a Mhoir Am Pos Thu
09. Taladh Throndairnis
10. Chuir Iad An T-Suil a Pilot Ban
11. ‘Eilean Fraoich
12. S I Nochd A’ Chiad Oidche ‘N Fhoghair
13. Cadal Cha Dean Mi

Uploaded.to

http://s2l.biz/2vnshzn86jbd


Share this